Uzasadnienie wyroku z 15.02.2019 r., sygn. VI C 1623/18 – nieważna umowa mBank.

Przeczytaj również: