Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o skutkach zamieszczenia klauzul abuzywnych w umowach kredytów frankowych.

Przeczytaj również: