Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o skutkach zamieszczenia klauzul abuzywnych w umowach kredytów frankowych.

Przeczytaj również:

Przeczytaj poprzedni wpis:
Umowa denominowana BPH-NIEWAŻNA!!

10.04.2019 SO Warszawa-Praga, SSO Błażej Domagała, III C 1142/17 Sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego, zasadami współżycia społecznego, Nieokreślenie kwoty kredytu. Niewystarczające info...

Zamknij