Stanowisko Prezesa UOKiK dotyczące klauzul waloryzacyjnych zamieszczanych w umowach bankowych

Przeczytaj również:

Przeczytaj poprzedni wpis:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – KOMUNIKAT PRASOWY nr 28/19

Przepisy węgierskie wykluczające nieważność z mocą wsteczną umowy kredytu wyrażonej w walucie obcej zawierające nieuczciwy warunek dotyczący ryzyka kursu walutowego...

Zamknij