Totalna bomba!!WYGRALIŚMY!!

Poniżej uzasadnienie wyroku I instancji. Zapraszamy do zapoznania się. Nie zwlekaj !! Zapisz się na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą 🙂 Wystarczy wypełnić poniższy formularz: Poległ mBank !! 🙂 WYGRANA!! 🙂 WYGRANA!! 🙂 WYGRANA!! 🙂 Mamy kolejną rewelacyjną wiadomość ze świata franków‼Jesteście gotowi?? Dziś otrzymaliśmy informację, iż Sąd Rejonowy dla...

Nakaz zapłaty Santander Consumer Bank S.A

03.04.2019 nasza kancelaria wniosła w imieniu powódki do Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny pozew : o zapłatę kwoty 55.170,00 zł naszej powódce z ustawowymi odsetkami od dnia 25.05.2018 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 3.867,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600 zł...

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

Kolejna bomba!!Poległ Polbank!!

To już kolejna przegrana Polbanku 🙂 zasądzona kwota na rzecz kredytobiorcy 🙂 Wyrok z 05.06.2019 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, sygn. akt VI C 618/19. SSR Szymon Łukasiewicz. zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda kwotę 25 312,52 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 kwietnia...

Wyrok sądu w sprawie frankowicza

Kolejna bomba!!Poległ mBank!!

Zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty 110.336,85 zł krótko i na temat .!! 🙂 Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt II C 325/17. SSO Marcin Polakowski. 04.06.2019 wydał wyrok : 1. Oddalił żądanie ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego d. BRE Bank S.A. i zwrotu kwot zapłaconych przez kredytobiorcę; 2. ustalił, że klauzule...

Kolejna bomba!!Poległ Raiffeisen Bank International AG (dawniej Raiffeisen Bank Polska)

Bank pozwał i przegrał 🙂 🙂 totalna demolka !! Prawomocna wygrana!! Sąd Apelacyjny w Warszawie, w składzie SSA Jolanta Pyźlak, SSA Grzegorz Tyliński oraz SSA Tomasz Pałdyna, wyrok z 06.06.2019, sygn. akt VI ACa 1745/17, oddalający apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 października 2017 r....

Kolejna bomba!!Poległ Santander !!

Umowa Santander z 2007 roku.Pozew konsumenta o ustalenie i zapłatę. Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 06.06.2019, II C 136/17. SSO Marcin Polakowski. Sąd powództwo o ustalenie oddalił, ale uznał, że poszczególne paragrafy odnoszące się do waluty CHF nie wiążą. Zasądził nadpłatę na rzecz konsumenta.Kwota w umowie była wyrażona w...

Kolejna bomba!!Poległ mBank !!

Odfrankowienie i całość kosztów procesu dla kredytobiorców! 🙂 🙂 Walcz o swoje pieniądze ! Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, wyrok z 06.06.2019, sygn. akt VI C 501/17. Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (sygn. VI C 501/17) po 2-letnim procesie zasądził od...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Kolejna bomba!!Poległ Millenium !!

Kolejna świeżynka z rynku, zasądzona dochodzona kwota w całości :)Umowa jest nieważna 🙂 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, wyrok z 10.06.2019, sygn. akt I C 2892/17. SSR Robert Bełczącki. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty tj. 58.361,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wyrokowania, a także...

Kolejna bomba!!Poległ mBank

ODFRANKOWIENIE 🙂 ODFRANKOWIENIE 🙂 ODFRANKOWIENIE 🙂 Uwaga !! Uwaga !! Wyrok z 31.05.2019 r Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, sygn. akt VI C 3062/18. SSR Milena Dutkowska Sąd Rejonowy, na pierwszym i ostatnim terminie rozprawy, rozprawił się błyskawicznie ze wszystkim zgłoszonymi w sprawie dowodami, a następnie jeszcze tego dnia:...

Kolejna bomba!!Raiffeisen przegrywa!!

Umowa nieważna 🙂 Umowa nieważna 🙂 Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 15.03.2019 r., sygn. akt. XXV C 2/19. SSR del. Kamil Gołaszewski  Sąd zasądza: I.  od (…) z siedzibą w W. na rzecz M. H. i P. H. kwoty po 6 280 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 lutego 2018 roku do dnia...