odfrankowienie umowy

Kolejna bomba!!Umowa BGŻ S.A NIEWAŻNA!!

W dniu 09.08.2019 w sądzie Rejonowym dla Warszawy -Woli zapadł wyrok o sygnaturze IC 1558/18 .Umowa denominowana nieważna 🙂 umowa denominowana nieważna 🙂 Tytułowy bank udzielał kredytów denominowanych dwuwalutowych, w których kwota kredytu i hipoteki wpisane w umowie były wyrażone w CHF. Oczywiście wypłata i spłata następowała w PLN. W...

Kolejna bomba!!Przegrana Getin Noble Bank S.A!!

Kolejna wygrana 🙂 🙂 Na rozprawie w dniu Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXV Cywilny, w składzie: SSR del. Michał Jakubowski sygnatura XXV C 344/17 orzeka: 1. Zasądza od pozwanego (…) Bank S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki K. N. kwotę 108 395,77 zł (sto osiem tysięcy trzysta...

Kolejna bomba!!Prawomocna przegrana Getin Noble Bank S.A !!

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt I ACa 126/19. Sąd Apelacyjny uznał, tak jak Sąd I instancji – Sąd Okręgowy w Olsztynie, że umowa zawarta przez kredytobiorcę z Bankiem jest ważna jednakże zawiera niedozwolone postanowienia umowne dotyczące indeksacji kredytu kursem waluty CHF. Sąd...

Kolejna bomba!!Prawomocny wyrok przeciwko GE Money Bank.S.A !!

Poległ bank BPH (umowa GE Money Bank). ODFRANKOWIENIE 🙂 PLN z LIBOR-em. 🙂 Sąd Apelacyjny w Krakowie I ACa 537/18. Przewodniczący SSA Teresa Rak SSA Zbigniew Ducki (spr.) SSA Robert Jurga po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019 r. w Krakowie na rozprawie: 1. oddala apelację 2. zasądza od strony...

Kolejna bomba !!

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny wydał z urzędu KOLEJNY nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko Bankowi Santander Consumer Bank S.A. Sąd nakazał zapłacić naszym Klientom solidarnie kwotę 22 908,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty oraz zapłacić...

Totalna bomba!!WYGRALIŚMY!!

Poniżej uzasadnienie wyroku I instancji. Zapraszamy do zapoznania się. Nie zwlekaj !! Zapisz się na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą 🙂 Wystarczy wypełnić poniższy formularz: Poległ mBank !! 🙂 WYGRANA!! 🙂 WYGRANA!! 🙂 WYGRANA!! 🙂 Mamy kolejną rewelacyjną wiadomość ze świata franków‼Jesteście gotowi?? Dziś otrzymaliśmy informację, iż Sąd Rejonowy dla...

Nakaz zapłaty Santander Consumer Bank S.A

03.04.2019 nasza kancelaria wniosła w imieniu powódki do Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny pozew : o zapłatę kwoty 55.170,00 zł naszej powódce z ustawowymi odsetkami od dnia 25.05.2018 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 3.867,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600 zł...

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

Kolejna bomba!!Poległ Polbank!!

To już kolejna przegrana Polbanku 🙂 zasądzona kwota na rzecz kredytobiorcy 🙂 Wyrok z 05.06.2019 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, sygn. akt VI C 618/19. SSR Szymon Łukasiewicz. zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda kwotę 25 312,52 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 kwietnia...