Millennium przegrywa!

Przeczytaj również:

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wygrana z GE Money Bank S.A

2 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział IX Cywilny wydał TRZY wyroki zaoczne.Orzeczenia zapadły w TRZECH odrębnych...

Zamknij