Kategoria: Kredyty frankowe

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dotyczy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG) i jego skutków dla umów zawieranych w obrocie konsumenckim. Zapraszamy do zapoznania się z tym ważnym dokumentem.Wystarczy tylko pobrać plik PDF. Zapraszamy do kontaktu i analizy swojej umowy kredytowej.

Wygraliśmy z BOŚ Bankiem!!

UMOWA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA NIEWAŻNA‼️ Dnia 19.12.2019 r. zapadł wyrok przez Sądem Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie (sygnatura akt I C 1116/19) Sąd uznał, że umowa BOŚ jest nieważna i zasądził na rzecz Kredytobiorców całość dochodzonych roszczeń w wysokości 32.191,26 zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie...

Wygrana z BOŚ Bankiem!!

Kolejna wygrana klienta Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. ‼‼ W dniu dzisiejszym (04.12.2019 r.) zapadł wyrok przed Sądem Rejonowym dla Warszawy- Woli w Warszawie (sygn. akt I C 870/19), w której Sąd uznał, że umowa BOŚ Banku jest nieważna zasądzając na rzecz Kredytobiorcy całość dochodzonych roszczeń w wysokości 60.852,00 zł wraz...

Kolejna wygrana

Tydzień rozpoczęty z przytupem .Na wczorajszej rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łodzi zapadł wyrok na korzyść naszych klientów (sygn. akt XVIII C 483/19). ℹ️ Postępowanie dotyczyło umowy kredytu indeksowanego zawartej z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.). ℹ️ Sąd podzielił argumentację powodów w zakresie abuzywności klauzuli przeliczeniowej stosowanej przez bank. ℹ️ Jednocześnie uznał...

Kolejna wygrana naszego klienta!

❗ Zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum przeciwko mBankowi ❗ Wygrana sprawa była prowadzona przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia o sygnaturze VI C 1895/18. Wyrok zapadł w I instancji. ⚖ Powództwo obejmowało zarówno dochodzenie roszczeń z tytułu nadpłaconych rat, jak i zwrotu nienależnie pobranych składek UNWW....

Kolejna wygrana naszego klienta!

Klasyczne odfrankowienie 🙂 🙂 Sygnatura XII C 2353/18 -wyrok jest nieprawomocny  Dnia 18 października 2019 r. zapadł korzystny dla Klientów wyrok sądu I instancji przeciwko Santander Consumer Bank . Łączna wartość roszczeń zgłoszonych w sprawie wynosi 65 000 zł, w tym również zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie blisko 2...

TSUE MUREM ZA FRANKOWICZAMI !!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził majowe wystąpienie Rzecznika i tezy w nim zawarte 🙂 🙂 Sądy krajowe muszą brać pod uwagę treść dzisiejszego wyroku w procedowaniu tego typu spraw. Zgłoś się w naszym formularzu do bezpłatnej analizy Twojego kredytu 🙂 🙂 W załączeniu sentencja dzisiejszego wyroku.Czekamy na uzasadnienie.

odfrankowienie umowy

Kolejna bomba!!Umowa BGŻ S.A NIEWAŻNA!!

W dniu 09.08.2019 w sądzie Rejonowym dla Warszawy -Woli zapadł wyrok o sygnaturze IC 1558/18 .Umowa denominowana nieważna 🙂 umowa denominowana nieważna 🙂 Tytułowy bank udzielał kredytów denominowanych dwuwalutowych, w których kwota kredytu i hipoteki wpisane w umowie były wyrażone w CHF. Oczywiście wypłata i spłata następowała w PLN. W...

Kolejna bomba!!Przegrana Getin Noble Bank S.A!!

Kolejna wygrana 🙂 🙂 Na rozprawie w dniu Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXV Cywilny, w składzie: SSR del. Michał Jakubowski sygnatura XXV C 344/17 orzeka: 1. Zasądza od pozwanego (…) Bank S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki K. N. kwotę 108 395,77 zł (sto osiem tysięcy trzysta...