Kolejna bomba!!Umowa BGŻ S.A NIEWAŻNA!!

Przeczytaj również:

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kolejna bomba!!Wygrana z Raiffeisen Bank Int. AG (umowa EFG Eurobank Ergasias)!!

Wyrok z dnia 26.06.2019r., SO w W-wie SSR del. Michał Jakubowski XXV C 2911/18 Klauzule indeksacyjne zawarte w umowie i...

Zamknij