Kolejna bomba!!GE Money Bank przegrywa!!

Przeczytaj również:

Przeczytaj poprzedni wpis:
odfrankowienie umowy
Kolejna bomba!!Deutsche Bank na kolanach!!

Pozwany Deutsche Bank, kredyt denominowany. Powództwo oddalone - ale umowa jest nieważna !!!! Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, wyrok z dnia...

Zamknij