Kolejna bomba!!! 08.04.2019 r. poległ BGŻ S.A. (aktualnie BNP Paribas Bank S.A.) SO W-wa, XXV C 1327/18, SSR del. Agnieszka Wlekły – Pietrzak.

Przeczytaj również:

Przeczytaj poprzedni wpis:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o skutkach zamieszczenia klauzul abuzywnych w umowach kredytów frankowych.

W dniu 14 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kolejny wyrok (sprawa C‑118/17) na skutek pytania prejudycjalnego...

Zamknij