Wygrana z GE Money Bank S.A

Przeczytaj również:

Przeczytaj poprzedni wpis:
Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dotyczy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG) i...

Zamknij