Autor: Frankowicz

Wyrok sądu w sprawie frankowicza

PRAWOMOCNA wygrana – frankowicz wygrywa z bankiem

Pozwem z dnia 18 września 2015 r. powód (…) Bank wniósł o zasądzenie od pozwanego J. G. kwoty 89.366,17 wraz z odsetkami i kosztami procesu. Wskazał, iż strony zawarły umowę kredytu. Pozwany nie wywiązał się z terminowej spłaty i dlatego umowa została wypowiedziana przez bank. Podniósł, że na roszczenie składają...

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

Uzasadnienie wyroku z 15.02.2019 r., sygn. VI C 1623/18 – nieważna umowa mBank.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia uzasadnienie wyroku z 15.02.2019 r., sygn. VI C 1623/18 – nieważna umowa mBank. Warto podkreślić, że sąd uznał cały mechanizm indeksacji za nieuczciwy z powodu braku przedstawienia przez mBank pełnej informacji o ryzyku walutowym „zaszytym” w pozornie tańszym kredycie. Sąd wskazał na wyroki TS...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – KOMUNIKAT PRASOWY nr 28/19

Przepisy węgierskie wykluczające nieważność z mocą wsteczną umowy kredytu wyrażonej w walucie obcej zawierające nieuczciwy warunek dotyczący ryzyka kursu walutowego są niezgodne z prawem Unii. Nieważność umowy musi być możliwa w wypadku, gdy nie może ona dalej obowiązywać bez nieuczciwego warunku. W maju 2007 r. Zsuzsanna Dunai zawarła z ERSTE...

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego

15 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego Raiffeisen (dawny Polbank). Sąd podzielił argumenty, co do tego, że klienci otrzymali regulamin już po podpisaniu umowy, tak samo jak oświadczenia o ryzyku (co wynikało z dat ich złożenia). Ponieważ zaś umowa dawnego Polbank nie precyzuje żądnych...

Sąd Okręgowy w Warszawie

Nieważna umowa kredytu denominowanego BOŚ

Wyrok SR dla Warszawy-Woli z 15.03.2019, I C 3744/17, ASR Joanna Bender-Czochara. BOŚ. Ustne motywy: Nieokreślono kwoty kredytu jako elementu koniecznego umowy kredytowej (art. 69 pr. bank). To jest kredyt złotówkowy, gdzie CHF jest tylko miernikiem wartości świadczenia w PLN. M.in. hipoteka była określona w PLN, a art. 68 u.k.w.h....