Autor: Frankowicz

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Nowe otwarcie dla frankowiczów!!!

KOLEJNA BOMBA Z RYNKU, ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ !! 🙂 ANALIZA OPINII RZECZNIKA GENERALNEGO TSUE 14.05.2019 r. Opinia może nie przesądza jeszcze sprawy Frankowiczów w Polsce, ale daje bardzo wyraźny sygnał do kształtu korzystnego wyroku TSUE, jaki najprawdopodobniej zapadnie za 2-3 miesiące.!!! Z pewnością ten wyrok TSUE jeszcze bardziej ułatwi...

Kolejna bomba!!Znowu poległ mBank !

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 08.05.2019, sygn. akt II C 300/17. SSO Marcin Polakowski Odfrankowienie 🙂 Odfrankowienie 🙂 Odfrankowienie 🙂 Szanowni państwo, dzieje się w tym roku.Poniżej zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem.

Wyrok sądu w sprawie frankowicza

Kolejna bomba!!30.04 2019 Getin poległ w Koszalinie!!

Wyrok prawomocny i ostateczny bank nie złożył apelacjii Sąd Okręgowy w Koszalinie w wyroku z 30.04. sygn. akt I C 100/17 (SSO Barbara Krzemianowska) w sprawie dotyczącej kredytu indeksowanego Getin Noble Bank: pozbawił w całości wykonalności tytuł wykonawczy tj. BTE z klauzulą wykonalności. Uzasadnienie:– umowa łącząca strony zawierała klauzule niedozwolone,–...

Kolejna bomba!!GE Money Bank przegrywa!!

Dnia 12 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR del. Zygmunt Drożdżejko Protokolant: Karolina Lipka po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. w Krakowie na rozprawie zasądza zasądza od strony pozwanej Banku (…) S.A. w G. solidarnie na rzecz powodów...

odfrankowienie umowy

Kolejna bomba!!Deutsche Bank na kolanach!!

Pozwany Deutsche Bank, kredyt denominowany. Powództwo oddalone – ale umowa jest nieważna !!!! Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, wyrok z dnia 30.10.2018 r. sygn. akt I C 47/17. SSR Wojciech Łączewski. Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem.

Kolejna bomba!!Bez kombinowania, klasycznie, zgodnie z Dyr. 93/13 i wykładnią TSUE, przegrywa Raiffeisen

Sąd Okręgowy w Częstochowie, wyrok z 20.02.2019 r., sygn. akt I C 556/18. SSO Lidia Dudek Pozew złożony przez Raiffeisen w Warszawie, przeniesiony zgodnie z właściwością miejscową kredytobiorcy do SO w Częstochowie. „(…) Podkreślić w tym miejscu należy, że abuzywność klauzul umownych stanowi stan niezależny od tego, od kiedy pozwany miał...

odfrankowienie umowy

Kolejna bomba!!Getin przegrywa ,nieważne 3 umowy !!

SO W-wa, 01.03.2019 r., XXV C 2179/17, XXV C 2235/17, XXV C 2374/17. SSR (del.) Kamil Gołaszewski. Odważne zasądzenie opierające się o Teorię salda.Poniżej krótkie objaśnienie Teoria salda czyli deus ex machina Od pewnego czasu pojawiają się spekulacje, jakoby sądy miały przyjmować teorię salda do oceny bezpodstawnego wzbogacenia stron nieważnej umowy...

Kolejna bomba!!22.02.2019 Poległ Bank Millenium!!

Poniżej przesyłam uzasadnienie wyroku SO w Warszawie z dnia. 22.02.2019 o sygnaturze XXIV C 924/16. „Brak określenia wysokości świadczenia kredytobiorców przesądzał o sprzeczności treści umowy z art. 353 (1) k.c. i art. 69 prawa bankowego. Ostatni z wymienionych przepisów stanowi, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji...

Kolejna bomba!!PRAWOMOCNA wygrana !!!

 Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI ACa 694/18, 13.11.2018r. SSA Ksenia Sobolewska – Filcek SSA A Teresa Mróz SO del. Anna Szanciło (spr.) Bank pozywa i przegrywa. Apelacja banku oddalona. Zapraszamy do treści uzasadnienia !!Bank pozywa i przegrywa!! Sygn. akt VI ACa 694/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2018 r....