Przeczytaj również:

Przeczytaj poprzedni wpis:
Euro Bank S.A umowa nieważna!

05 marca 2020 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 674/19) zasądził na rzecz powódki dochodzoną...

Zamknij