Euro Bank S.A umowa nieważna!

05 marca 2020 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 674/19) zasądził na rzecz powódki dochodzoną kwotę  40 861,04 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu. Powództwo dotyczyło umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, udzielonego w styczniu 2008 r. przez Euro Bank SA. Klientka otrzymała do...

Millennium przegrywa!

3 lutego 2020 r. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie zapadł wyrok zasądzający kwotę 6️⃣9️⃣.8️⃣7️⃣0️⃣zł Postępowanie sądowe toczyło się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w II Wydziale Cywilnym (sygn. akt II C 3123/18) p-ko Bankowi Millennium SA. Sprawa dotyczyła roszczenia w zakresie nienależnie pobranych składek tytułem...

Wygrana z GE Money Bank S.A

2 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział IX Cywilny wydał TRZY wyroki zaoczne.Orzeczenia zapadły w TRZECH odrębnych postępowaniach dotyczących roszczeń klientów przeciwko Bankowi BPH SA (dawny GE Money Bank SA) Sąd rozpatrywał wszystkie sprawy w ramach odrębnych postępowań. Zwrócił pozwanemu bankowi odpowiedzi na złożone pozwy i wydał trzy wyroki...

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dotyczy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG) i jego skutków dla umów zawieranych w obrocie konsumenckim. Zapraszamy do zapoznania się z tym ważnym dokumentem.Wystarczy tylko pobrać plik PDF. Zapraszamy do kontaktu i analizy swojej umowy kredytowej.

Wygraliśmy z BOŚ Bankiem!!

UMOWA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA NIEWAŻNA‼️ Dnia 19.12.2019 r. zapadł wyrok przez Sądem Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie (sygnatura akt I C 1116/19) Sąd uznał, że umowa BOŚ jest nieważna i zasądził na rzecz Kredytobiorców całość dochodzonych roszczeń w wysokości 32.191,26 zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie...

Wygrana z BOŚ Bankiem!!

Kolejna wygrana klienta Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. ‼‼ W dniu dzisiejszym (04.12.2019 r.) zapadł wyrok przed Sądem Rejonowym dla Warszawy- Woli w Warszawie (sygn. akt I C 870/19), w której Sąd uznał, że umowa BOŚ Banku jest nieważna zasądzając na rzecz Kredytobiorcy całość dochodzonych roszczeń w wysokości 60.852,00 zł wraz...

MBANK S.A przegrywa!

Tydzień rozpoczęty z przytupem .Na wczorajszej rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łodzi zapadł wyrok na korzyść naszych klientów (sygn. akt XVIII C 483/19). ℹ️ Postępowanie dotyczyło umowy kredytu indeksowanego zawartej z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.). ℹ️ Sąd podzielił argumentację powodów w zakresie abuzywności klauzuli przeliczeniowej stosowanej przez bank. ℹ️ Jednocześnie uznał...

MBANK kolejny raz przegrywa!

❗ Zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum przeciwko mBankowi ❗ Wygrana sprawa była prowadzona przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia o sygnaturze VI C 1895/18. Wyrok zapadł w I instancji. ⚖ Powództwo obejmowało zarówno dochodzenie roszczeń z tytułu nadpłaconych rat, jak i zwrotu nienależnie pobranych składek UNWW....

Santander Consumer Bank przegrywa!

Klasyczne odfrankowienie 🙂 🙂 Sygnatura XII C 2353/18 -wyrok jest nieprawomocny Dnia 18 października 2019 r. zapadł korzystny dla Klientów wyrok sądu I instancji przeciwko Santander Consumer Bank . Łączna wartość roszczeń zgłoszonych w sprawie wynosi 63.353,12 zł, w tym również zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 1.683,40 zł. Sąd...

TSUE MUREM ZA FRANKOWICZAMI !!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził majowe wystąpienie Rzecznika i tezy w nim zawarte 🙂 🙂 Sądy krajowe muszą brać pod uwagę treść dzisiejszego wyroku w procedowaniu tego typu spraw. Zgłoś się w naszym formularzu do bezpłatnej analizy Twojego kredytu 🙂 🙂 W załączeniu sentencja dzisiejszego wyroku.Czekamy na uzasadnienie.