Kolejna wygrana naszego klienta!

❗ Zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum przeciwko mBankowi ❗ Wygrana sprawa była prowadzona przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia o sygnaturze VI C 1895/18. Wyrok zapadł w I instancji. ⚖ Powództwo obejmowało zarówno dochodzenie roszczeń z tytułu nadpłaconych rat, jak i zwrotu nienależnie pobranych składek UNWW....

Kolejna wygrana naszego klienta!

Klasyczne odfrankowienie 🙂 🙂 Sygnatura XII C 2353/18 -wyrok jest nieprawomocny  Dnia 18 października 2019 r. zapadł korzystny dla Klientów wyrok sądu I instancji przeciwko Santander Consumer Bank . Łączna wartość roszczeń zgłoszonych w sprawie wynosi 65 000 zł, w tym również zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie blisko 2...

TSUE MUREM ZA FRANKOWICZAMI !!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził majowe wystąpienie Rzecznika i tezy w nim zawarte 🙂 🙂 Sądy krajowe muszą brać pod uwagę treść dzisiejszego wyroku w procedowaniu tego typu spraw. Zgłoś się w naszym formularzu do bezpłatnej analizy Twojego kredytu 🙂 🙂 W załączeniu sentencja dzisiejszego wyroku.Czekamy na uzasadnienie.

odfrankowienie umowy

Kolejna bomba!!Umowa BGŻ S.A NIEWAŻNA!!

W dniu 09.08.2019 w sądzie Rejonowym dla Warszawy -Woli zapadł wyrok o sygnaturze IC 1558/18 .Umowa denominowana nieważna 🙂 umowa denominowana nieważna 🙂 Tytułowy bank udzielał kredytów denominowanych dwuwalutowych, w których kwota kredytu i hipoteki wpisane w umowie były wyrażone w CHF. Oczywiście wypłata i spłata następowała w PLN. W...

Kolejna bomba!!Przegrana Getin Noble Bank S.A!!

Kolejna wygrana 🙂 🙂 Na rozprawie w dniu Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXV Cywilny, w składzie: SSR del. Michał Jakubowski sygnatura XXV C 344/17 orzeka: 1. Zasądza od pozwanego (…) Bank S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki K. N. kwotę 108 395,77 zł (sto osiem tysięcy trzysta...

Kolejna bomba!!Prawomocna przegrana Getin Noble Bank S.A !!

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt I ACa 126/19. Sąd Apelacyjny uznał, tak jak Sąd I instancji – Sąd Okręgowy w Olsztynie, że umowa zawarta przez kredytobiorcę z Bankiem jest ważna jednakże zawiera niedozwolone postanowienia umowne dotyczące indeksacji kredytu kursem waluty CHF. Sąd...

Kolejna bomba!!Prawomocny wyrok przeciwko GE Money Bank.S.A !!

Poległ bank BPH (umowa GE Money Bank). ODFRANKOWIENIE 🙂 PLN z LIBOR-em. 🙂 Sąd Apelacyjny w Krakowie I ACa 537/18. Przewodniczący SSA Teresa Rak SSA Zbigniew Ducki (spr.) SSA Robert Jurga po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019 r. w Krakowie na rozprawie: 1. oddala apelację 2. zasądza od strony...

Kolejna bomba !!

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny wydał z urzędu KOLEJNY nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko Bankowi Santander Consumer Bank S.A. Sąd nakazał zapłacić naszym Klientom solidarnie kwotę 22 908,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty oraz zapłacić...